Đăng nhập


Liên hệ

Tiếng Anh cho người lớn

Chương trình Tiếng Anh cho người lớn được GPA thiết kế dành cho người lớn, sinh viên, các đối tượng cần học tiếng Anh bài bản, phát triển các kỹ năng như nghe, nói, đọc & viết; xây dựng vững chắc kiến thức ngữ pháp và từ vựng, kỹ năng viết, sử dụng từ ngữ và cấu trúc chuẩn xác để có nền tảng vững chắc học tiếp các khóa luyện thi TOEIC, IELTS, TOEFL.
Đặc biệt, chương trình được gia tăng hiệu quả bằng những nội dung văn hóa, xã hội và kinh doanh để có nền tảng vững chắc để học tập, làm việc  thành công trong các môi trường đẳng cấp và chuyên nghiệp.
Tham gia khóa học, học viên có cơ hội tiếp cận với các nguồn tài liệu tham khảo quý báu từ các môi trường học thuật và kinh tế của Mỹ, Anh Quốc và cá khóa học chuyên sâu được thiết kế  bởi các giáo viên tốt nghiệp các trường danh tiếng như Harvard, Mount Holyoke, University of Chicago.

  • Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn
  • Ngữ pháp tiếng Anh


Khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn (CE)
Khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn (CE)

Khóa học thiết kế dành cho người lớn, sinh viên, các đối tượng cần học tiếng Anh bài bản, phát triển các kỹ năng Tiếng Anh như nghe, nói, đọc & viết; được gia tăng hiệu quả bằng những nội dung văn hóa, xã hội và kinh doanh để có nền tảng vững chắc để học tập, làm việc thành công trong các môi trường đẳng cấp và chuyên nghiệp. Tham gia khóa học, học viên có cơ hội tiếp cận với các nguồn tài liệu tham khảo quý báu từ các môi trường học thuật và kinh tế của Mỹ, Anh Quốc và cá khóa học chuyên sâu được thiết kế bởi các giáo viên tốt nghiệp các trường danh tiếng như Harvard, Mount Holyoke, University of Chicago.

Khóa học ngữ pháp Tiếng Anh cho người lớn
Khóa học ngữ pháp Tiếng Anh cho người lớn

Khóa học thiết kế dành cho người lớn, sinh viên, các đối tượng cần học tiếng Anh bài bản, xây dựng vững chắc kiến thức ngữ pháp và từ vựng; được gia tăng hiệu quả bằng những bài luyện kỹ năng viết, sử dụng từ ngữ và cấu trúc chuẩn xác để có nền tảng vững chắc học tiếp các khóa luyện thi TOEIC, IELTS, TOEFL; học tập, làm việc thành công trong các môi trường đẳng cấp và chuyên nghiệp. Tham gia khóa học, học viên có cơ hội tiếp cận với các nguồn tài liệu tham khảo quý báu từ các môi trường học thuật và kinh tế của Mỹ, Anh Quốc và cá khóa học chuyên sâu được thiết kế bởi các giáo viên tốt nghiệp các trường danh tiếng như Harvard, Mount Holyoke, University of Chicago.

Các khóa học chuẩn bị mở