Đăng nhập


Liên hệ

Tiếng Anh dành cho thiếu niên

Chương trình tiếng Anh cho thiếu niên của GPA kết hợp giảng dạy ngôn ngữ với tư duy phản biện được thiết kế dành cho học sinh 12-15 tuổi. Với môi trường học tập sáng tạo, thân thiện và cảm hứng, giáo viên của GPA sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh Nghe – Nói – Đọc – Viết; xây dựng khả năng phản xạ,  tạo sự tự tin trong giao tiếp, hình thành và trình bày quan điểm của mình; tự tin và thoải mái khi giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài, có khả năng tự diễn đạt trong nhiều tình huống khác nhau.

Học sinh sẽ phát triển kỹ năng cơ bản trong tư duy như phân tích, kết nối, đánh giá..., phát triển vốn ngoại ngữ, bổ sung kiến thức phổ thông và phương pháp học tập cần thiết để tham dự các khóa học nâng cao đặc biệt của GPA như Tư duy phản biện,  Tiếng Anh hùng biện, Kỹ năng viết luận; tiến tới thành công trong các mục tiêu học tập lâu dài sau này; đồng thời có thể sẵn sàng tham gia Kỳ thi Cambridge và TOEFL cho học sinh THCS. 

a. Tiếng Anh nền tảng dành cho thiếu niên

b. Tiếng Anh nâng cao dành cho thiếu niên


Khóa học Tiếng Anh cho Thiếu niên cơ bản (BET)
Khóa học Tiếng Anh cho Thiếu niên cơ bản (BET)

Khóa học thiết kế cho học sinh từ 12-15 tuổi, giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh Nghe – Nói – Đọc – Viết; bổ sung kiến thức phổ thông; tự tin và thoải mái khi giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài, có khả năng tự diễn đạt trong nhiều tình huống khác nhau. Với môi trường học tập sáng tạo, thân thiện và cảm hứng, giáo viên của GPA sẽ giúp học sinh luyện phát âm chuẩn, xây dựng khả năng phản xạ, tạo sự tự tin trong giao tiếp, hình thành và trình bày quan điểm của mình. Học sinh có cơ hội tham dự các Chương trình học Ngoại khóa đặc biệt của GPA để phát triển tư duy và kỹ năng xã hội. Có nền tảng để tham dự các khóa học nâng cao đặc biệt của GPA như Tư duy phản biện, Tiếng Anh hùng biện, Kỹ năng viết luận; đồng thời có thể sẵn sàng tham gia Kỳ thi Cambridge và TOEFL cho học sinh THCS.

Khóa học Tiếng Anh nâng cao dành cho Thiếu niên(AET)
Khóa học Tiếng Anh nâng cao dành cho Thiếu niên(AET)

Khóa học tiếng Anh AET kết hợp giảng dạy ngôn ngữ với tư duy phản biện dành cho học sinh 12-15 tuổi. Với môi trường học tập sáng tạo, thân thiện và cảm hứng, giáo viên của GPA sẽ giúp học sinh luyện phát âm chuẩn, xây dựng khả năng phản xạ, tạo sự tự tin trong giao tiếp, hình thành và trình bày quan điểm của mình. Bộ sách Skills for Success của Oxford University Press và các tài liệu của khóa Đọc và Viết do GPA biên soạn được thiết kế với phương pháp giảng dạy qua câu hỏi giúp học sinh phát triển kỹ năng cơ bản trong tư duy như phân tích, kết nối, đánh giá...đồng thời xây dựng vốn ngoại ngữ và phương pháp học tập cần thiết cho các mục tiêu học tập lâu dài sau này.

Các khóa học chuẩn bị mở