Đăng nhập


Liên hệ

Khóa học ngữ pháp Tiếng Anh cho người lớn


Khóa học ngữ pháp Tiếng Anh cho người lớn

Để đăng ký dịch vụ này xin click vào nút đăng ký bên dưới và điền thông tin của bạn vào.


Khóa học thiết kế dành cho người lớn, sinh viên, các đối tượng cần học tiếng Anh bài bản, xây dựng vững chắc kiến thức ngữ pháp và từ vựng; được gia tăng hiệu quả bằng những bài  luyện kỹ năng viết, sử dụng từ ngữ và cấu trúc chuẩn xác để có nền tảng vững chắc học tiếp các khóa luyện thi TOEIC, IELTS, TOEFL; học tập, làm việc  thành công trong các môi trường đẳng cấp và chuyên nghiệp.
Tham gia khóa học, học viên có cơ hội tiếp cận với các nguồn tài liệu tham khảo quý báu từ các môi trường học thuật và kinh tế của Mỹ, Anh Quốc và cá khóa học chuyên sâu được thiết kế  bởi các giáo viên tốt nghiệp các trường danh tiếng như Harvard, Mount Holyoke, University of Chicago.


Mục đích khóa học :

  • Xây dựng vững chắc nền tảng ngữ pháp và từ vựng;
  • Rèn luyện kỹ năng viết, sử dụng từ ngữ và cấu trúc chuẩn xác;
  • Tạo nền tảng đề học lên các khóa luyện thi TOEIC, IELTS, TOEFL
  • Rèn luyện kỹ năng đọc các bài tiếng Anh, tư duy phản biện, nghe bài giảng, nghiên cứu, đọc tài liệu học thuật.
  • Nâng cao các bước thực hành tiếng Anh, giúp học viên tự tin bước vào các khóa học chuyên sâu như: luyện thi chứng chỉ quốc tế, tư duy phản biện, viết luận.

Chương trình học:

Khóa học Giáo trình Số buổi học Số giờ học/buổi
Essential Grammar Essential Grammar in Use 16 1.5
Advanced Grammar Advanced Grammar in Use 16 1.5


Giáo viên:

  • Giáo viên đã qua quá trình tuyển dụng và đào tạo của GPA, có chứng chỉ sư phạm quốc tế.
  • Có phương pháp giảng dạy và trình độ phù hợp với chương trình.


 


Những Dịch Vụ Khác Có Thể Bạn Thích
Khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn (CE)

Các khóa học chuẩn bị mở